Avdelinger

Enga en en liten barnehage med kun to avdeliger. Dette gir en hyggelig fellesskapsfølelse og barna blir godt kjent med både ansatte, foreldre og ikke minst barn på den andre avdelingen.

Barnehagen har et rom til hver avdeling og et "Fellesrom" som brukes til lek og aktiviteter av begge avdelingene.
Bildet over er fra en del av "Fellesrommet".

Marihøna:
Småbarnsavdeling (0-3 år)
14 barn og 4,7 ansatte.

Vi deler som regel avdelingen i mindre grupper.
Fokus på trygge, faste rutiner, omsorg, nærhet og lek er viktig for oss på småbarnsavdelingen. 
Turdag har vi minst en gang i uken.
Her går barna i to år før de skal over på storebarnsavdelingen. 

 

Humla:
Storebarnsavdeling (3-6 år)
20 barn og 3,3 ansatte

Barnegruppa deles som regel i mindre grupper.
Skolestarterne har førskoleklubb en gang i uken.
Barnegruppen deles i to og gruppene har turdag en dag hver i uken.
Her går barna tre år før de starter på skolen.