Pedagogikk

Enga er en del av Norlandiabarnehagene. Norlandias visjon er ”- med livslang lyst til lek og læring”. Barna skal trives og vokse hos oss – fra den dagen de kommer gjennom porten for første gang, til den dagen de begynner på skolen.

Omsorg står sterkt hos oss i Enga og preger alle situasjoner i barnehagen. Vi  ser på barnet som et subjekt, tar oss tid til hver enkelt og tar barna på alvor. Vi er en barnehage med mye glede, humor og omtanke for fellesskapet. På avdelingene fokuserer vi på å være tilgjengelig for barna til en hver tid. Dette gjør vi ved å delta i lek sammen med barna, sitte på gulvet for å være tilgjengelig for omsorg og nærhet.For å sikre barnas medvirkning tar vi utgangspunkt i barnas interesser når vi jobber med temaarbeid. I hverdagen legger vi tilrette for god frilek. Barna påvirker sin egen hverdag ved selv å velge hva de vil leke med og til en viss grad hvilket rom de vil leke i.

Lek er en utrolig viktig del av barnas oppvekst, og er viktig å legge til rette for. Leken kan hjelpe barna til å bearbeide opplevelser, få nye erfaringer og bidra til empati hos barna. I lek opplever barna felleskap og kan være med på å bygge gode relasjoner og vennskap.
Vi i Enga tar tak i barnas lekinitiativ og deltar i lek der det passer og støtter , inspirerer og oppmuntrer barna i deres lek.