Samarbeid og medvirkning

Et tett samarbeid mellom barnehage og hjem er viktig.

Vi legger stor vekt på å ha en tett og god dialog med barnas foresatte. Det er foreldrene som kjenner sine barn best og som vet hvilke behov de har i hverdagen. Det er også viktig at foreldrene får informasjon om hvordan barna har det i barnehagen, hvordan de fungerer i gruppen og hvordan de utvikler seg.

Dette gjør vi i Enga barnehage:
• Alle får tilbud om velkomstsamtale når de begynner i barnehagen
• Vi er imøtekommende og tar oss tid til en prat ved henting og levering
• Alle får tilbud om to foreldresamtaler i året
• Vi har minimum to foreldremøter i året
• Vi inviterer til foreldrekaffe og ulike arrangementer i barnehagen
• Vi bruker e- post/ hjemmeside til å kommunisere med og holde foreldrene oppdatert på noe av det som skjer i barnehagehverdagen