Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs
Barn leser en bok
Barn leker i sandkassa
To barn klemmer

Kort fortalt

Norlandia Enga er en barnehage i Oslo kommune, med 12 ansatte og 32 plasser fordelt på 2 avdelinger.


Marihøna

0-3 år

Humla

3-6 år

Hvorfor velge Norlandia Enga?

Hos oss får barna uttrykke seg i gode fysiske lekemiljøer som stadig tilpasses barnas behov, og som gir rom for variert lek og læring, og gode muligheter for å danne sterke relasjoner til både barn og voksne.

Barnas medvirkning i hverdagslige gjøremål og aktiviteter er viktig for oss, og vi tror på barnas evne til å ta egne beslutninger og uttrykke egne meninger. Vi som jobber her engasjerte og lyttende, og har et sterkt fokus på barnas beste. Vi er til stede der barna er, ser hver enkelt, og veileder og støtter der det er naturlig.

Dagene våre er preget av faste rutiner og forutsigbarhet for barna, samtidig som det alltid er rom for spontane aktiviteter og innhold. Barna deles inn i mindre grupper for å sikre at hvert barns unike behov blir møtt, samtidig som vi legger til rette for at nye vennskap kan dannes.  

Noe av det vi liker best

  • Bygget vårt er vernet og har et sjarmerende, unikt uttrykk fra 1800-tallet.
  • Gode fysiske lekemiljøer som stadig tilpasses barnas behov, og som gir rom for variert lek og læring, og gode muligheter for å danne sterke relasjoner til både barn og voksne.
  • Vålerengaparken er nærmeste nabo, perfekt for aking om vinteren.
  • Stort språklig og kulturelt mangfold.
  • Engasjerte og lyttende ansatte med et sterkt fokus på barnas beste.

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming